Stepenik

Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj...

Na prostoru bivše Jugoslavije isprobavane su različite uspešne i neuspešne političke formule, a svaka od njih svedočila je o različitim oblicima savremenog državljanstva, o načinima njihovog uspostavljanja, realizacije ili slamanja.

Prateći stotinu godina režima državljanstva u Jugoslaviji i postjugoslovenskim državama, Igor Štiks u knjizi Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj - jedna povijest Jugoslavije i posjugoslavenskih država, pokazuje kako su ove političke zajednice stvarane, rastvarane i ponovno građene. Knjiga je, po rečima autora, rezultat višegodišnjeg istraživanja o naših sto godina samoće kroz pitanja stvaranja i uništavanja država, nacija i državljanstava kao i sudbine generacija koje su sve to proživele.

Studija je objavljena na engleskom jeziku kod britanskog izdavača Bloombsbury, a za izdavačku kuću Fraktura preveli su je Hana i Srđan Dvornik.

U Stepeniku govori Igor Štiks, pisac nagrađivanih romana i pozorišnih komada, naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu.

Autorka emisije je Marijana Radulović.
broj komentara 0 pošalji komentar