Stepenik

O orijentalizmu i balkanizmu

Uverena da se Saidova kritika orijentalističke retorike može plodno primeniti u kritici diskursa o Balkanu, Milica Bakić-Hejden je svojim radovima podstakla značajnu teorijsku debatu o odnosu orijentalizma i balkanizma.

U knjizi Fragmenti o Balkanu - varijacije na temu Balkan, ona fenomen Balkana razmatra kao topos simboličke geografije koja, pod plaštom diskursa o geografskom regionu, reprodukuje kategorije orijentalističkog diskursa moći i dominacije, uprkos nepostojanju klasičnog ekonomskog i političkog potčinjavanja.

Sužavajući svoju analizu na diskusije o raspadu Jugoslavije, autorka ubedljivo demonstrira snagu jezika orijentalizma, koji je obeležio ne samo stavove zapadnih posmatrača i analitičara već i strategije domaćih učesnika - aktera raspada Jugoslavije.

Autorka emisije je Marijana Radulović.

broj komentara 0 pošalji komentar