Romano Them

Uključivanje pripadnika romske nacionalne zajednice u društvo je jedan od prioriteta naše države. Na ovo nas obavezuje i Poglavlje 23. o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025, usvojena je u martu 2016. godine.

Osnovni razlog za donošenje Strategije je, ustvari,  stvaranje uslova za smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava lica romske nacionalnosti.

O položaju Roma, o prioritetnim ciljevima Strategije ali i realizaciji Akcionog plana koji je prati kao i čekanja na novi, razgovaramo sa Nenadom Ivaniševićem, zamenikom predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016-2025. godine.

Emisiju vode Gordana Nešović i Una Beriša. 

broj komentara 0 pošalji komentar
Romano Them Romano Them

Autor:
Romska redakcija

Emisija svakodnevno donosi najvažnije vesti iz zemlje i sveta na romskom i srpskom jeziku. Bavi se temama iz života Roma, prikazujući napore i mere koje se preduzimaju za emancipaciju i integraciju ove, najveće evropske manjinske zajednice. Prenosi aktuelnosti vezane za Rome i na specifičan način senzibiliše javnost za probleme ove populacije. [ detaljnije ]