Kod dva bela goluba

Dr Miroslav Tirš, osnivač prvog sokolskog društa u Češkoj je rekao: “Samo narod telesno zdrav i moralno jak moći će da izdrži utakmicu među narodima.”

Češki inicijator sokolstva, a pre svega filozof, dr Miroslav Tirš, prihvatio je predlog svog bliskog saradnika slaviste Emanuela Tonera, izložen početkom 1862, da se pokretu da ime mitske ptice soko. Oduševljeni poznavalac srpske epike, Toner zapazio je da srpski guslari kada hoće da istaknu viteške osobine junaka, porede ih sa sokolom.

Jovan Ćirilov

Sokolski pokret pojavio se krajem 19. veka u Češkoj kao opštenarodni pokret u traganju za novim oblicima otpora germanizaciji s ciljem jačanja nacionalne svesti, kao sredstvo borbe za kulturnu autonomiju, oslobođenje i sveslovensko ujedinjenje.

Sokolsku ideju vrlo brzo su prihvatili i slovenski narodi u sastavu austrougarske monarhije. Osnivaju se brojna sokolska društva koja se udružuju u sokolske saveze a ovi potom pristupaju sveslovenskom sokolskom pokretu.

Iz knjižice Kratka istorija gimnastike govorićemo o pojavi gimnastike i osnivanju sokolske organizacije među Srbima u Vojvodini. Nažalost, autor se potpisao samo inicijalima N.M.

Slika sa naslovne strane: Svečano otvaranje Sveslovenskog sleta u Beogradu 1930.

broj komentara 0 pošalji komentar
Kod dva bela goluba Kod dva bela goluba

Autor:
Tamara Krstić

Od svog početka, 1968. godine, pa do danas emisija Kod dva bela goluba priča priče o starom Beogradu, njegovim žiteljima, pojavama i događajima, ali i priče o prošlosti ostalih mesta Srbije, i o svemu onome što predstavlja živo jezgro naše tradicije. [ detaljnije ]