Johan Georg Likl i kamerna muzika

U toku decembra pratićete drugi i poslednji ciklus emisija kojima obeležavamo 250 godina od rođenja austrijskog kompozitora Johana Georga Likla, u kome ćemo sagledati Liklov doprinos na polju kamerne muzike, u kontekstu stvaralaštva njegovih savremenika.

Johan Georg Likl, učenik Jozefa Hajdna i Georga Albrehstbergera, svoju karijeru je gradio u Beču i Pečuju. U austrijskoj prestonici bio je aktivan od 1785. godine, najpre kao orguljaš u karmelićanskoj crkvi, a zatim i kao kompozitor zingšpila za muzička pozorišta bečkih predgrađa. Nakon dvadeset godina rada u Beču, dobio je položaj muzičkog direktora katedrale u mađarskom gradu Pečuju, u kome će ostati do kraja svog života. Kamerna muzika predstavlja polje na kome je Likl bio aktivan tokom čitave svoje karijere. Dok je u Beču više pažnje poklanjao žanrovima tipičnim za bečku školu, poput gudačkog kvarteta, u Pečuju je prevashodno pisao kamernu muziku za duvačke instrumente.

Sredinom devedesetih godina 18. veka Likl je komponovao tri gudačka kvarteta, koje je objavio 1797. godine. Iako naslovljen kao zbirka „Koncertantnih kvarteta", ovaj Liklov opus je zapravo pisan u tradiciji bečke škole gudačkog kvarteta, sa delimičo naglašenim koncertantnim izrazom. Kvartet u G-duru je drugi u zbirci i izdvaja se bogatom melodikom. Koristeći kompozicione postupke tipične za bečku školu, u prvom stavu ovog kvarteta Likl izvodi materijal druge teme iz figuracije prve teme. Iz istih godina potiče i Liklova zbirka kvinteta za obou i gudače, opus 26.

Četiri godine mlađi od Likla, Jozef Velfl bio je učenik Leopolda Mocarta u Salcburgu, a na bečku muzičku scenu zakoračio je 1790. godine. Nakon kratkog boravka u Poljskoj, Velfl je kraj 18. veka proveo u Beču, nastupajući kao pijanista i radeći kao kompozitor popularnih zingšpila. Iz ovog perioda potiče njegova zbirka gudačkih kvarteta, opus 4, objavljena 1796. i 1797. godine. Kao i Liklovi kvarteti, Velflov opus pokazuje uticaje pariskog koncertantnog gudačkog kvarteta, ali je zapravo snažno utemeljen u bečkoj kompozitorskoj tradiciji. Ovo se ogleda i u ambicioznim kompozicionim rešenjima, uključujući četvorostavačni ciklus, kompleksne lagane stavove u sonantom obliku, te finala protkana fugatima.

Autor: Srđan Atanasovski.
Urednica: Sanja Kunjadić.

broj komentara 0 pošalji komentar