Noćne promenade

Dela Adolfa Henselta, Adolfa Biarenta, Feliksa Blumenfelda i Fridriha Flotova.

01.05 Feliks Blumenfeld
Dva empromptija, opus 13 (07:09)
Emprompti u Ha duru, opus 28 (02:46)
Četiri prelida, opus 12 (05:41)
Dva empromptija, opus 45 (06.48)
Valcer-Emprompti, opus 16 (03:26)
Svira pijanista Filip Tomson

01.30 Adolf Biarent
Orkestarska svita Priče sa Orijenta (37:28)
Filharmonijom iz Liježa diriguje Pjer Bartolome

02.10 Adolf Henselt
Duo u ha molu za klavir i hornu, opus 14 (16:02)
Sviraju Klaudijus Tanski i Vensan Levek

02.25 Fridrih Flotov
Muzika za scenski komad Vilem Oranski u Vajtholu (21:06)
Drugi klavirski koncert u a molu (17:56)
Izvodi Filharmonija iz Plzenja pod upravom Hansa Petera Vishoja
Solista je pijanista Karl Peterson

03.05 Adolf Henselt
Trio u a molu, opus 24 (26:13)
Izvode: Klaudijus Tanski, klavir, Benjamin Šmid, violina i Klemens Hagen, violončelo

03.35 Adolf Biarent
Valonska rapsodija za klavir i orkestar (26:11)
Herojska poema (10:34)
Filharmonijom iz Liježa diriguje Pjer Bartolome
Solistkinja je pijanistkinja Dijan Andersen

04.15 Feliks Blumenfeld
24 Prelida, opus 17 (49:00)
Svira pijanista Filip Tomson

broj komentara 0 pošalji komentar