Studije i ogledi – Bojan Jovanović: „Skriveni čovek”

U emisiji STUDIJE I OGLEDI od ponedeljka do petka možete pratiti ciklus tekstova „Skriveni čovek” čiji je autor Bojan Jovanović. U prvoj emisiji ovog ciklusa pročitaćemo tekst „Čovekova trodimenzionalna tajna”, u utorak i sredu možete slušati članak „Utopijsko i utopističko verovanje”, u četvrtak je na programu ogled „Stari i novi oblici junaštva”, dok ćemo u petak emitovati esej „Čovekoliki magarac”.

U tesktovima objedinjenim pod zajedničkim naslovom Skriveni čovek Bojan Jovanović se bavi različitim antropološkim fenomenima koji oblikuju čovekovu duhovnost, ali i svekoliku praksu. Kao istovremeno i racionalno i iracionalno biće, čovek je u nemogućnosti da razume i shvati svu kompleksnost sveta, doživljavao tajne prirodne realosti kao njihovo skrivanje pred njegovom znatiželjom. „Verujući da iza vidljivih pojava, postoje nevidljive sile, a iza konačnog beskonačni svet, čovek je, imajući u vidu i tu metafizičku realnost, oblikovao svoju duhovnost i etos. U komunikaciji sa tim silama stvorio je svoj duhovni svet, magijsko-religijske predstave, obrednu praksu i mitske sadržaje. Utvrđena pravila i zakone usklađivao je sa zahtevima najviših bića, što je obavezivalo na njihovo poštovanje, a posledice njihovog kršenja smatrao je božjom kaznom... Određen kao biće suprotnosti, čovek onim drugim u sebi, kao prikrivenim, različitim i suprotnim od onog manifestnog, kojim najčešće nastoji da predstavi i potvrdi svoj idealtipski identitet, čini sebe nepredvidivim u promenjenim životnim okolnostima, kada je i sam iznenađen ispoljavanjem svoje latentne drugosti. U tom smislu je i njegova suština skrivena i kao takva nespoznatljiva, samonespoznatljiva i nepredvidiva, dok su njegove verbalne i telesne manifestacije dostupne i saznatljive. Sagledan kao deo prirodnog i božanskog sveta u kojem, osim njegovog manifestnog, postoji i onaj latentni, teško pojmivi i neshvatljivi aspekt, čovek je kulturom dao skrivenosti jednog dela svog bića posebnu dimenziju. Distancom od prirodno datog u sebi i izvan sebe, on je uspostavljao i stvarao novu sociokulturnu realnost. Ne prilagođavajući se više samoj prirodi i njenim ultimativnim zahtevima kao načinu svog opstanka, menjao je okolnosti i represivnim odnosom prema njenom carstvu nužnosti utvrđivao granice svog sveta slobode", piše Bojan Jovanović.

Čitao Dejan Đurović.
Urednici ciklusa Tanja Mijović i Predrag Šarčević.

broj komentara 0 pošalji komentar