Noćne promenade

Ostvarenja Džona Daulenda, Henrija Persla, Žorža Brasansa, Roberta Skota Tompsona, Tonua Korvica, kao i interpretacije ansambla “La Pjeta” Anžel Dibo.

01:00 Album „Balade gospodina Brasansa"
Izvodi: ansambl Le Linazijen pod upravom Arnoa Marzoratija

02:00 Henri Persl
Fantazija u Ef duru
Fantazija u ce molu
Fantazija u de molu
Fantazija u a molu
Fantazija u emolu
Izvode: Dorski gudački kvartet

02:20 Džon Daulend i njegovi savremenici:

Džon Daulend
Lakrime "Sedam suza" (01:23)
Flow my tears (4:04)
Luj de Moa
"Pavana d'Aurick" (2:54)
William Brade
Pavana (3:38)
Galjarda (1:22)
Džon Daulend
Galjarda gospodina Baktonsa (1:23)
Johan Somer
Pavana 18 a 5 (4:24)
Džon Daulend
Galjarda 18 (1:20)
Can she excuse (3:00)
Galjarda erla od Eseksa (1:24)
Anonim
Tužna galjarda (1:36)
Melhior Borhgrevink
Pavana I (3:16)
Jakob Pretorius mlađi (1:24)
Galjarda I
Džon Daulend
Come heavy Sleep (3:45)
Finke knocks for Ladies (2:44)
Galjarda kapetana Pajpera (1:28)
If my complaints (3:11)
Johan Šop
Pavana (3:44)
Četvoroglasna galjarda (2:22)
Džon Daulend
Galjarda gospodina Najtsa (1:58)
Mihael Pretorijus
Galjarda (1:36)
Džon Daulent
Winters jomps (0:52)
Mihael Pretorijus
Galjarda (0:45)
Anonim
Engleska pavana (2:22)
Džon Daulend
Come again (3:19)
Izvode: Jan Kobou, tenor i ansambl Hamburg Ratsmusik pod upravom Simone Ekert

03:20 Robert Skot Tompson
Moteti za M (5:01)
Pogled Mikelanđela (14:10)

03:40 Tonu Korvic
Sedam snova sedam ptica (23:38)
Izvode: Kamerni hor estonske filharmonije i Kamerni orkestar iz Talina pod upravom Tonua Kaljustea

04:05 Album "Belo"
Geri Šiman
Izvode: Anžel Dibo i ansambl La Pjeta

broj komentara 0 pošalji komentar