Gramofonija – Interpretacije Nebojše Jovana Živkovića

Reprodukujemo snimke kompozicija za marimbu i udaraljke u interpretaciji perkusioniste Nebojše Jovana Živkovića. Ploču je objavila produkcijska kuća RTS u saradnji sa umetničkom produkcijom Radio Televizije Novi Sad 1988. godine.

Solističkih albuma posvećenih udaraljkama u domaćoj diskografiji ima veoma malo, a ni u kamernim ansamblima ovi insturmenti nisu bili često zastupljeni. Pored ploča džez muzike Boška Petrovića, Živkovićev album je jedan od retkih koji je u ovoj oblasti ostvario značajniji uspeh, imajući u vidu da je reč o snimcima dela umetničkih ostvarenja. Pored naročitih prostornih uslova koji su potrebni za snimanje perkusivnih instrumenata, poseban problem je adekvatno beleženje njihovih tembralnih i dinamičkih kvaliteta, te ploče perkusionista često privlače pažnju stručne javnosti koja na primeru ovih albuma sagledava odnos između snimka i vernosti njegove reprodukcije sa nosača zvuka. Imajući to u vidu, značajno je istaći da je veći deo ovog albuma realizovan u Studiju M Radio Novog Sada, gde je snimatelj bio Nandor Feher, a producent Stevan Burka. Izuzetak je snimak poslednjeg ostvarenja koji je zabeležen u studiju "Kadenca" u Karlsrueu. Ova kompozicija pod nazivom "Strah" za udaraljke i traku se od ostalih dela razlikuje i po instrumentarijumu, te svakako odudara od ostvarenja za marimbu koja dominiraju na ploči.

Pored neuobičajenog instrumentarijuma, ovaj album se ističe i omotom koji je dizajnirala Zorica - Oki Lakić na osnovu detalja sa slika Olje Dobrović-Šiljak. Tekst i natpisi su najpre napisani na engleskom jeziku, što nije bio čest slučaj sa domaćim pločama, a autor programskog komentara je muzikolog Dušan Mihalek, koji je autor većine tekstova na pločama sa delima vojvođanskih stvaralaca.

Sluašaćete dela Tanake Tošimicua, Nebojše Jovana Živkovića, Mikija Minorua i Dmitrija Šostakoviča.

Autor Milan Milojković

Urednica Sanja Kunjadić

 

broj komentara 0 pošalji komentar