Noćne promenade

Kompozicije Johana Nepomuka Humela, Antonija Bertalija, Antoana Dara i Karla Broskija, poznatog kao Farineli

01.00 Johan Nepomuk Humel
Misa solemnis in Ce (44.53)
Izvode: Hor Tauer vojsiz i Simfonijski orkestar Novog Zelanda pod upravom Uvea Groda

01.45 Antonio Bertali
Svečane sonate
Sonata Svetog Plakida (3,10)
Sonata XII (5,33)
Sonata a 9 (4,55)
Čakona (9,32)
Sonata X (3,38)
Sonata Svetog Leopolda (3,06)
Sonata a 3 (7,06)
Sonata a 7 (4,26)
Izvodi: ansambl Muzika Fiata pod upravom Rolanda Vilsona

02.25 Antoan Dar - Sonate za fagot
Sonata broj 1 u Ce duru (8.55)
Sonata broj 2 u Ge duru (9.25)
Sonata broj 3 u ce molu (8.22)
Izvode: Rikardo Rapopor, fagot, Paskal Dibrej, čembalo

02.50 Karlo Broski
Arije i rečitativi (69.08)
Izvode: Jerg Vašinski, kontratenor i ansambl Muzičari salcburškog dvora pod upravom Volfganga Brunera

04.00 Anotnio Bertali
Svečane sonate
Sonata a 5 (2,23)
Sonata a 3 (3,30)
Sonata a 6 (5,52)
Sonata a 2 (6,20)
Sonata a 8 (3,21)
Sonata a 4 (9,44)
Sonata a 13 (5,31)
Izvodi: Muzika Fiata pod upravom Rolanda Vilsona

04.35 Antoan Dar - Sonate za fagot
Sonata broj 4 u Ef duru (8.06)
Sonata broj 5 u de molu (10.07)
Sonata broj 6 u a molu (9.03)
Izvode: Rikardo Rapopor, fagot, Paskal Dibrej, čembalo

broj komentara 0 pošalji komentar