Noćne promenade

Ostvarenja Ravija Šankara, Šivkumara Šarme, Hariprasada Čaurasije, Bridža Bušana Kabre, Ašiša Kana i Zakira Husaina

01.05 Šivkumar Šarma, Hariprasad Čaurasija i Bridž Bušan Kabra
Album Zov doline (1968)
Izvode: Šivkumar Šarma, santor, Hariprasad Čaurasija, bansuri (indijska flauta) i Bridž Bušan Kabra, slajd gitara i Manikrao Popatkar, tabla


02.4
5 Ašiš Kan i Zakir Husain
Album Zlatne žice saroda
Raga Lalita Guri (14:17)
Raga Bimpalašri (21:13)
Raga Mišra Bairavi (21:24)
Izvode Ašiš Kan, sarod i Zakir Husain, tabla


03.
40 Ravi Šankar
Raga Sindi Bairavi


04.0
5 Ašiš Kan
Album Zvuk Mogulskog dvora
Raga Kanada

broj komentara 0 pošalji komentar