Naučni skupovi

Jezik, književnost, kontekst – govori Ana Sitarica

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati izlaganje Ane Sitarice „’Komedija pretnje’ Harolda Pintera”, izgovoreno na naučnom skupu „Jezik, književnost, kontekst” u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Niša.

Autorka ispituje društveni kontekst „komedija pretnje" Harolda Pintera. Na primerima izabranih dramskih tekstova pokazuje se Pinterov pesimistični pogled na ljudsku prirodu kroz (ne)mogućnost da individua ostane slobodna kada se suoči sa verbalnom prinudom. Pinterovi „(ne)slobodni junaci" pritisnuti su društvenim, ali i jezičkim normama, te je, utoliko, jezik jedan od povlašćenih Pinterovih motiva.

Urednik Ivan Milenković

broj komentara 0 pošalji komentar