Savremena srpska muzika – Ivan Brkljačić

Pratićete kompozicije „Tri mala apsurda”, „Vetrokaz”, „Da su meni tvoje oči” i „Kada se sedam puta podigne zavesa”.

Brkljačić je studije kompozicije završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Hofmana, gde je trenutno u zvanju vanrednog profesora na na Katedri za teorijske predmete. Na istom fakultetu, paralelno, obavlja funkciju prodekana za nastavu. Titulu doktora umetnosti stekao je odbranom doktorskog umetničkog projekta Istar 2012. godine. Učestovao je i usavršavao se na majstorskim kursevima za mlade kompozitore u Ohridu, u Varšavi u okviru festivala Varšavska jesen i Internacionalnoj akademiji za mlade kompozitore i instrumentaliste - Impuls u Gracu. Dela ovog autora izvođena su na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, čiji je selektor bio u od 2007. do 2015. godine, a svoje kompozicije Ivan Brkljačić je predstavio i publici u brojnim evropskim zemljama, kao i u Brazilu i Australiji. Posebno priznanje ovaj kompozitor je dobio kada su njegovim delom Džinks, u izvođenju australijskog Modern Mjuzik Ansambla i dirigenta Derila Prata u Sidneju otvoreni Svetski dani muzike 2011. godine.

Urednica emisije: Ivana Neimarevićbroj komentara 0 pošalji komentar