Muzej zvuka

Muzika u traktatima Silvestra Ganasija

U večerašnjoj emisiji predstavljamo venecijanske kompozicije iz 16. veka, koje su poslužile kao ilustracija teorijskih traktata instrumentaliste i teoretičara Silvestra Ganasija, a koje će izvoditi ansambl Le Concert Brisé.

Rođen najverovatnije u Veneciji 1492. godine, Ganasi je ostao upamćen pre svega kao autor dva značajna traktata o interpretaciji na blok flauti i violi da gamba. Svoju muzičku karijeru započeo je kao „pifar", odnosno svirač na duvačkim instrumentima u službi venecijanske države, a njegov nadimak „Dal Fontego" ukazivao je da potiče iz dela grada blizu istoimene palate, u kojoj su živeli i radili nemački trgovci. Kao „duždev pifar" nastupao je tokom ceremonija i muzičkih priredbi u Duždevoj palati, kao i instrumentalista u Bazilici Svetog Marka.

Ipak, Ganasijev doprinos istoriji muzike ogleda se najpre u njegovim teorijskim radovima, pomenutim traktatima o umeću sviranja na tada popularnim i široko rasprostranjenim instrumentima - blok flauti i violi da gamba. Dok je većina knjiga o instrumentima iz 16. veka nudila ili enciklopedijske preglede razvoja, ili sasvim jednostavne instrukcije za štimovanje, prstorede ili tabulature, Ganasijevi radovi se izdvajaju po svoj obimnosti i obuhvatnosti. U njima razmatra instrumentalne tehnike u njihovim najsofisticiranijim aspektima: o načinima dobijanja dobrog tona, o pravilima aritikulacije, načinima improvizovanja ornamentacije i što je najvažnije, kako tehniku staviti u službu ekspresivnosti. Stoga se danas Ganasijevi teorijski radovi smatraju najobuhvatnijim izvorom informacija o izvođačkoj praksi u 16. veku i interpretativnim dometima tadašnjih virtuoza.

Na albumu koji večeras predstavljamo, ansambl Le Concert Brisé je interpretirao muzičke ilustracije elemenata iz Ganasijevog traktata Opera intitulata Fontegara objavljenog u Veneciji 1535. godine, koje čine plesovi, pesme i madrigali izvođeni u Veneciji tog doba. Kako je Ganasi nastupao u muzičkim priredbama najviših društvenih slojeva u Mletačkoj republici, očekivano su u pitanju rafinirana dela koja su odgovarala ukusu bogatih aristokrata i obrazovanih humanista.

Urednica emisije: Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar