Aleksandar Milosavljević: Pozorišne aktuelnosti

U emisiji POZORIŠNE AKTUELNOSTI možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Milene Bogavac „Smrt fašizmu! o Ribarima i Slobodi”, koju izvode glumci Reflektor teatra iz Beograda.

Ribari o kojima se radi u novoj predstavi Milene Bogavac su: Ivan Ribar (predratni i poratni političar, prvi je predsednik Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, jedan je od osnivača Demokratske stranke, predsednik AVNOJ-a i prve Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslovije) i njegovi sinovi Jurica i Lola koji su poginuli 1943. godine (prvi kao partizan u borbi za oslobođenje Kolašina, a drugi, kao harizmatični predratni revolucionar i jedan od sedam sekretara SKOJ-a, izgubio je život polazeći u prvu diplomatsku misiju države koja se tada rađala), dok je Sloboda skojevka Sloboda Trajković koja, kao i članovi njene porodice, nije dočekala slobodu i sasvim je zaboravljena po okončanju Drugog svetskog Rata, a o njenom postojanju svedoči pismo koje joj je Lola namenio u slučaju svoje smrti.

Kao nas obaveštava Aleksandar Milosavljević: „Autorka predstave gradi scensku priču kroz radioničarski postupak, dakle, zajednički s glumcima. Milena Bogavac polazi od enciklopedijskih podataka, od fragmenata iz (oskudne) zaostavštine, od pisama i drugih autentičnih dokumenata, no ovom materijalu ona dodaje i pretpostavke koje proizilaze iz, kako bi to Danilo Kiš rekao, „opreznih domišljanja". U ovakvom kišovski dokumentarističkom prosedeu, ono što je rezultat domišljanja stiče dimenziju složene i zaokužene celine koja nudi pozorišnu priču o akterima krupnih povesnih događaja, o ljudima kakvi su bili Lola, Jurica i Sloboda, kao o osobama koje su bile svesne neophodnosti bezrezervog političkog i revolucionalrnog angažovanja, ili pak o ljudima, poput Ivana Ribara, koji su vlastitim političkim stavom, baš kao i srcem, sledili svoju decu, te otuda u burnim i smutnim vremenima nepogrešivo birali pravu stranu".

Urednica emisije Tanja Mijović.


broj komentara 0 pošalji komentar