Noćne promenade

Kompozicije Ernsta Pepinga, Vilijama Buša, Čarlsa Vilijersa Stenforda, pesme britanskih autora rensanse epohe na Šekspirove stihove i muzika za konsorte

01.05 Ernst Peping
Simfonija broj 2
Izvodi Filharmonija Severnozapadne Nemačke kojom diriguje Verner Adreas Albert


01.4
5 Vilijam Buš
Koncert za violončelo i orkestar
Izvodi violončelista Rafael Volfiš uz pratnju Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Vernon Hendli


02.
10 Čarls Vilijers Stenford
Gudački kvartet broj 1 u Ge duru opus 44
Fantazij
a za hornu i gudački kvartet u a molu
Izvodi Vanbro kvartet Irske radio-televizije i hornista Stefen Stirling


02.5
0 Ernst Peping
Simfonija broj 3 pod nazivom Dan
Izvodi Filharmonija Severnozapadne Nemačke kojom diriguje Verner Adreas Albert


03.
30 Ernst Peping
Klavirski koncert
Izvodi Filharmonija Severnozapadne Nemačke kojom diriguje Verner Adreas Albert. Solista je Folker Banfild


03.5
5 Čarls Vilijers Stenford
Gudački kvartet broj 2 u a molu
Izvodi Vanbro kvartet Irske radio-televizije


04.
20 Pesme britanskih renesansnih autora na Šekspirove stihove
Muzika za konsorte
Izvode Deler konsort

broj komentara 0 pošalji komentar