Stvaralaštvo Luj-Emanuela Žadena

U poslednjoj emisiji ciklusa koji priređujemo povodom 250. godišnjice rođenja francuskog kompozitora Luj-Emanuela Žadena slušaćete i koncertantna ostvarenja njegovih savremenika, Fransoa Devijena i Jasanta Žadena.

Fransoa Devijen, rođen je 1759. godine u Žuenvilu u Šampanji, a radio je kao flautista, fagotista i kompozotor u Parizu. Kao autor zapaženih opera, Devijen se, poput Luj-Emanuela Žadena, pridružio redu profesora pariskog Konzervatorijuma od njegovog samog osnivanja 1795. godine, i to kao profesor flaute.

Luj-Emanuel Žaden je autor četiri klavirska koncerta, od kojih su tri sačuvana, a poslednji, četvrti, u de-molu, napisao je 1811. godine, kada je predavao klavir na pariskom Konzervatorijumu. Njegova karijera nije bila ometena poltičkim promenama usled restauracije dinastije Burbona: iako je napustio Konzervatorijum 1816. godine, godinu dana ranije postao je kapelmajstor na dvoru u Versaju, a 1821. godine uručen mu je orden Legije časti. Žadenovo pismo za klavir pokazuje uticaj Mucija Klementija i Nikola-Žozefa Ilmandela, kao i intimno poznavanje instrumenta koji se i dalje razvijao, a bio je i jedan od prvih kompozitora koji su u partituri označavali upotrebu levog, una corda pedala.

Brat Luja-Emanuela Žadena, Jasant Žaden, takođe je bio profesionalni pijanista i profesor klavira na pariskom Konzervatorijumu. Osam godina mlađi od Luj-Emanuela, Jasant je okončao svoj život sa samo 24 godine, ali je u svom opusu već izgradio zrelost muzičkog izraza. U njegova najuspelija dela ubrajaju se klavirski koncerti, koje odlikuje koncizna forma, kao i inventivna rešenja na planu odnosa soliste i orkestra.

Autor Srđan Atanasovski
Urednica Sanja Kunjadićbroj komentara 0 pošalji komentar