Noćne promenade

Ostvarenja Aleksandra Mojzesa, Jana Levoslava Bele, Žan-Ksavijea Lefevra i koncerte za obou nemačkih autora

00.55 Aleksandar Mojzes
Simfonija broj 11 opus 79
Izvode članovi Simfonijskog orkestra Slovačkog radija pod upravom Ladislava Slovaka.


01.35 Ludvig August Lebrun
Koncert za obou i orkestar broj 7 u Ef duru
Izvodi orkestar Severna simfonija pod upravom Hauarda Grifitsa. Solista je Kurt Majer.


01.55 Ignac Holcbauer
Koncert za obou i orkestar u de molu
Izvodi orkestar Severna simfonija pod upravom Hauarda Grifitsa. Solista je Kurt Majer.


02.10 Jan Levoslav Bela
Gudački kvartet u ce molu opus 25
Izvodi kvartet Mojzes


02.45 Aleksandar Mojzes
Simfonija broj 12 opus 83
Izvode članovi Simfonijskog orkestra Slovačkog radija pod upravom Ladislava Slovaka.


03.10 Peter fon Vinter
Koncert za obou i orkestar broj 2 u Ef duru
Izvodi orkestar Severna simfonija pod upravom Hauarda Grifitsa. Solista je Kurt Majer.


03.30 Ernst Ajhner
Koncert za obou i orkestar u Ce duru
Izvodi orkestar Severna simfonija pod upravom Hauarda Grifitsa. Solista je Kurt Majer.


03.55 Jan Levoslav Bela
Gudački kvartet u e molu - Mađarski
Izvodi kvartet Mojzes


04.20 Žan-Ksavije Lefevr
Sonate za klarinet i harfu
Izvode Olivije Dartvel, klarinet i harfistkinja Rejčel Talitmanbroj komentara 0 pošalji komentar