Noćne promenade

Kompozicije Žozefa Bodena de Boamotjea, Georga Fridriha Hendla, Arkanđela Korelija i Đovanija Batiste Konstancija

01.05 Arkanđelo Koreli
Simfonija u de molu - Sveta Beatriče d'Este (9.01)
Končerto groso u De duru opus 6 broj 1 (12.36)
Končerto groso u Ef duru opus 6 broj 2 (9.27)
Izvodi: Frajburški barokni orkestar pod upravom Gotfrida fon der Golca


01.35 Žozef Boden de Boamotje
Seoski balet u Ge duru opus 52 broj 1 (10.38)
Trio sonata broj 2 u e molu (6.20)
Sonata broj 1 u Ef duru opus 91 (10.44)
Izvode: Stefano Baljano, čembalo i ansambl Umbra Lucis


02.05 Georg Fridrih Hendl
Italijanske kantate:
Napuštena Armida (19.04)
U plamenu (18.09)
Izvode: Kerolin Sempson, sopran i ansambl Kings konsort pod upravom Roberta Kinga


02.40 Đovani Batista Konstanci
Sonata u Ge duru za violončelo i baso kontinuo (10.05)
Sonata u ce molu za violončelo i baso kontinuo (10.14)
Izvode: Đovani Solima, violončelo i ansambl Arijana Art


03.00 Arkanđelo Koreli
Končerto groso u ce molu opus 6 broj 3 (11.00)
Končerto groso u De duru opus 6 broj 4 (9.17)
Končerto groso u Be duru opus 6 broj 5 (9.54)
Izvodi: Frajburški barokni orkestar pod upravom Gotfrida fon der Golca


03.30 Georg Fridrih Hendl
Italijanske kantate:
Sine velike nade (12.29)
Agripina osuđena na smrt (24.26)
Izvode: Kerolin Sempson, sopran i ansambl Kings konsort pod upravom Roberta Kinga


04.10 Đovani Batista Konstanci
Sonata u Ef duru za dva violončela (7.00)
Sonata u Be duru za violončelo i baso kontinuo (7.53)
Izvode: Đovani Solima i Monika Leskovar, violončela i ansambl Arijana Art


04.25 Žozef Boden de Boamotje
Svita u De duru opus 31 (14.09)
Sonata broj 6 u ce molu (7.03)
Izvode: Stefano Baljano, čembalo i ansambl Umbra Lucis


04.45 Đovani Batista Konstanci
Sonata u Ef duru za violončelo i baso kontinuo (6.40)
Sonata u ge molu za violončelo i baso kontinuo (12.35)
Izvode: Đovani Solima, violončelo i ansambl Arijana Art

 

broj komentara 0 pošalji komentar