Refleksije

Iva Draškić Vićanović: Epagogija i problem relacionizma u Platonovom „Hipiji Većem” (2)

U emisiji Refleksije možete pratiti tekst Ive Draškić Vićanović o koncepciji lepote u ranom Platonovom dijalogu „Hipija Veći”.

Autorka analizira sve definicije lepote koje su ponuđene u ovom dijalogu i kao ključnu metodu prepoznaje epagogiju, koja se odvija u dva smera: prvi, kroz predmete, stiže do prikladnosti kao određenja lepote, što podrazumeva relaciju prema svrsi, dakle relacionizam, a samim tim, u Platonovom misaonom sistemu, i relativizam; drugi smer epagogije je ka subjektivnoj svesti, odakle proizlazi definicija lepote kao onoga što donosi zadovoljstvo čulima, što opet znači uspostavljanje relacije, ovoga puta prema čovekovoj čulnosti, odnosno svesti.

Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar