Antologija srpske muzike

Kompozicije Petra Ozgijana: Instrumentalne pesme, Koncert za orkestar Siluete, Svitu končertante i Nokturno za gudače.

Rođen 1932. godine u Dubrovniku, Petar Ozgijan je na Muzičkoj akademiji u Beogradu studirao kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića, a dirigovanje u klasi Predraga Miloševića. Od 1959. godine radio je kao profesor teorijskih predmeta u Muzičkoj školi Slavenski, a 1964. godine postao je docent na Muzičkoj akademiji.

Proučavajući Ozgijanov opus, Vlastimir Peričić ističe kako su dela iz ranog kompozitorovog opusa bliska neoklasičnom stilu po čvrstoj formalnoj građi i tonalnom harmonskom jeziku. U ostvarenjima iz kasnije faze Ozgijan izlazi iz okvira klasične forme i tonalnosti, ustupivši mesto smelom izrazu jedne savremene emotivnosti.

Emisiju uređuje Irina Maksimović

broj komentara 0 pošalji komentar