Naučni skupovi

Nauka bez granica – govore Biljana Soleša i Žarko Milenković

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, u kojoj sredom emitujemo snimke saopštenja sa Druge međunarodne naučne konferencije „Nauka bez granica”, koja je 21. i 22. septembra održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, možete pratiti izlaganja Biljane Soleše i Žarka Milenkovića.

Biljana Soleša sa naratološkog aspekta razmatra tipove pripovedača i vrste fokalizacije u prozi Laze K. Lazarevića. Autorka analizira pozicije, vidljivost, obaveštenost, pouzdanost i distancu pripovedača od pripovednih situacija. Istovremeno, ona ukazuje i na različite interpretativne manifestacije i vrednosne perspektive istog tipa pripovedača u Lazarevićevoj prozi.

Izlaganje Žarka Milenkovića posvećeno je magijskom realizmu Slobodana Šijana. Autor se bavi odnosom fantastičnog i realnog u delima ovog multimedijalnog umetnika. Prema Milenkovićevom mišljenju, fantastično se u Šijanovim delima, prvenstveno u filmovima, ali i na njegovim slikama, zahvaljujući uvođenju (crnog) humora, ponaša kao realno, a realno kao fantastično.

Urednik: Predrag Šarčević.

broj komentara 0 pošalji komentar