Studije

Karl Gustav Jung: Nesvesno u snovima i vizijama

U sedmičnom ciklusu „Studije“ možete slušati beleške sa seminara koje je Karl Gustav Jung vodio u Cirihu od 1936. do 1941. godine. S nemačkog prevele Aleksandra Kostić i Spomenka Krajčević.

Karl Gustav Jung drži seminare o snovima od 1936. do 1941. godine, na Saveznom tehničkom institutu u Cirihu. Iz sveske pod naslovom „Nesvesno u snovima i vizijama od antike do modernog doba", prenosimo delove sesije o tri sna doktora Habarda.

Iz beležaka sa seminara možemo videti ne samo kako je Jung radio, već i kako je brzo i kvalitetno mislio, koliko je bio duhovit i lucidan., a naročito s kakvom je strašću pronicao u značenja što nam ih pružaju ne, naprosto, snovi, već čitava stvarnost nad koju se, u tom trenutku, nadnose mračni nacistički oblaci.

U obilju motiva pomenućemo samo gotovo usputnu Jungovu primedbu čije su posledice upravo kolosalne: istorija čovečanstva počinje, zapravo, sa pronalaskom pisma. Ne samo da čovek pronalazi pouzdan i trajan način za čuvanje sećanja, već pismo uvećava mogućnosti tumačenja - sada isti tekst, isto sećanje, tumače različite generacije u vertikali vremena - čime se usložnjava i sama stvarnost.

Čitaju Aleksandar Božović i Ivan Milenković
Urednik Ivan Milenković

broj komentara 0 pošalji komentar