Antologija srpske muzike

Dela Stevana Hristića: odlomci iz Opela u be molu, Dubrovački rekvijem, kompozicija Jesen, solo-pesme Elegija, Lastavica, Behar, Bila jednom ruža jedna, kao i Poema zore, komponovana 1912. godine.

Stevan Hristić je rođen 1885. godine u Beogradu. Veći deo detinjstva proveo je u inostranstvu, gde je diplomatska služba vodila njegovog oca. Godine 1903. pohađao je Srpsku muzičku školu u Beogradu u kojoj mu je teoriju predavao Stevan Mokranjac. Od 1904. do 1908. godine studije kompozicije i dirigovanja pohađao je u Lajpcigu, u klasama Štefana Krela, Riharda Hofmana i Artura Nikiša, a u periodu od 1910. do 1912. godine boravio je na specijalizaciji u Rimu, Moskvi i Parizu.

U periodu između dva svetska rata Hristić je bio veoma aktivan u organizaciji muzičkog života Beograda. Naime, 1923. godine učestvovao je u osnivanju Beogradske filharmonije na čijem je čelu bio do 1934. godine, radio je kao šef-dirigent beogradske Opere, a direktor ove institucije postao je 1925. godine. Od osnivanja Muzičke akademije u Beogradu 1937. godine, Hristić je bio profesor kompozicije, a potom 1943. i 1944. godine i rektor. Bio je prvi predsednik Saveza kompozitora Jugoslavije, a godine 1950. izabran je za redovnog člana Srpske akademije nauka, kao i za direktora Muzikološkog instituta.

Emisiju uređuje Irina Maksimović

broj komentara 0 pošalji komentar