Noćne promenade

Dela Aleksandra Obradovića, Minte Aleksinačkog, Svetislava Božića, Jugoslava Bošnjaka i Vladimira Tošića

01.00 Minta Aleksinački
Varijacije na temu pesme „Zar ja nemam ruse kose"

Izvode: Franc Graseli, flauta; Ernest Ačkun, klarinet; i Marjan Bolfan, fagot


01.10 Jugoslav Bošnjak
Koncert za klavir i gudače (27.35)
Izvode Dubravka Jovičić i gudački ansambl Simfonijskog orkestra Radio-televizije Beograd pod upravom Dejana Savića
Trio varijacije za klarinet, violinu i klavir (17.47)
Sviraju Ante Grgin, Pavel Vernjikov i Konstantin Bogino


01.55 Aleksandar
Obradov
Koncert za violinu i gudače (19.03)
Gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Aleksandar Pavlović. Solista je Stefan Milenković
Peta simfonija - Intima (15.37)
Simfonijskim orkestrom Radio-televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt


02.30 Minta Aleksinački
Sonata za violinu i klavir
Sviraju Dragutin Bogosavljević i Konstantin Bogino


02.50 Jugoslav Bošnjak
Vilinska pesma

Izvodi Beogradski barokni kvartet


03.05 Aleksandar Obradov
Koncert za violončelo i orkestar 
Simfonijskim orkestrom Radio-televizije Beograd diriguje Vladimir Fedosejev. Solističku deonicu svira Jehuda Hanani


03.25 Svetislav Božić
Četiri strofe za dva klavira i gudače (16.54)
Izvode Jasmina Vučurović i Dejan Stošić uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio-televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića
Nokturna za Čarnojeviće (09.50)
Izvodi kvartet harfi: Milena Stanišić, Ljiljana Nestorovska, Dijana Sretenović i Ivana Pavlović
Ehos (04.39)
Svira flautista Ljubiša Jovanović


04.00 Aleksandar Obradov
Vokalni ciklus Zeleni vitez (17.07)
Izvode Jasna Šajinović, sopran i gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića
Svita Kroz svemir (11.43)
Simfonijskim orkestrom Radio-televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt


04.30 Vladimir Tošić
Di-fuzija za solo gitaru (11.08)
Svira Vera Ogrizović
Aludijum (07.30)
Svira pijanistkinja Lidija Stanković
Prelid za gitaru (07.29)
Svira Tanja Kukoč


Izbor muzike: Irina Maksimović

broj komentara 0 pošalji komentar