Filozofija medija

Nenad Stevanović: Uloga konflikata u računarskim igrama

U emisiji FILOZOFIJA MEDIJA, u utorak, 2. oktobra, možete pratiti izlaganje Nenada Stevanovića, pod nazivom „Uloga konflikata u računarskim igrama”. Snimak je zabeležen na interdisiplinarnoj naučnoj konferenciji „Filozofija medija – Mediji i konflikti”, koja je nedavno održana na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, i u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.

Razvoj medija i komunikacijskih tehnologija tokom dvadesetog i prvih decenija dvadesetprvog veka, tekao je paralelno sa pridavanjem sve većeg značaja medijatizaciji konflikata. Zainteresovanost medija za konflikte odredelila je glavne tokove medijskih diskursa, načine uobličenja agende i dizajniranja vesti, pristupe u izveštavanju, ali i samo poimanje činjenica (istine). Tumačenje konflikata kao snažne uporišne tačke u dramatizovanju medijskih sadržaja, uokvirenje i kontekstualizacija izveštaja sa kriznih područja, iznošenje komentara i postavljanje interpretativnih okvira za moguče tumačenje, omogučilo je da mediji postanu (sa)učesnici konflikata na planetarnom nivou, Upravo učavajuči značaj i aktuelnost ove problematike, ovogodišnja konferencija Filozofija medija opredelila se da razmatra problematiku odnosa medija i konflikata.

Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar