Antologija srpske muzike

Ostvarenja Dušana Radića: Divertimento za vibrafon, udaraljke i gudački orkestar, Novelete za instrumentalni oktet i kompozicija Hod praskozorja, pisana za kvartet harfi.

Rođen 1929. godine u Somboru, Dušan Radić je studirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milenka Živkovića. Godine 1957. proveo je nekoliko meseci na Konzervatorijumu u Parizu, gde se usavršavao sa Darijusom Mijoom i Olivijeom Mesijanom, a potom je 1962. godine okončao svoje postdiplomske studije u klasi Milenka Živkovića.

Radić je skrenuo pažnju na sebe već u toku studentskih dana. Naime, njegove rane kompozicije izdvajale su se, kako Vlastimir Peričić naglašava, svežinom invencije i nonkonformizmom izražajnih sredstava. Ove osobine karakterišu i kompozitorova kasnija dela u kojima je najbliži muzičkom jeziku neoklasicizma i u čijim okvirima postiže individualni izraz.

Emisiju uređuje Irina Maksimović

broj komentara 0 pošalji komentar