Naučni skupovi

Filozofija i sloboda – govori Boris Brajović

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke izlaganja sa simpozijuma „Folozofija i sloboda” koji je, u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos, održan od 15. do 18. juna u Trebinju. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Borisa Brajovića „Tehnika i sloboda. Oslobađanje od tehnike”.

Povod naučnog simpozijuma „Filozofija i sloboda" bila je dvogodišnjica smrti Sime Elakovića, srpskog filozofa, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, rodom iz Hercegovine. Elaković je bio dugogodišnji profesor na predmetu Nemačka klasična filozofija i šef Katedre za istoriju filozofije, kao i predsednik Srpskog filozofskog društva. Učesnici simpozijuma su bili eminetni filozofi iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a tokom simpozijuma održana je i promocija zbornika radova - spomenice, svojevrsnog omaža Elakoviću, za koji su tekstove priložili brojni autori iz društveno-humanističkih nauka.

Tehnika se pojavljuje u sekularizmu kao jedna nova sila koja više nije sredstvo bivstvovanja, već sam način tog bivstvovanja, prema kojem su svi horizonti sekularizma širom otvoreni. Tehnika se od antičkog pojma tehne razlikuje upravo po tome što je teleološki neodređena, ona nema svoj telos, nego se iscrpljuje u samom činu stvaranja. Tehnika je antisocijalna jer ona nema plan i cilj, te joj preostaje jedino kauzalnost koja se mehanički sprovodi; ona je otvorena samo prema neodređenim neograničenostima svoga rasta i vezama koje su apersonalne. Oslobađanje od takve tehnike ne samo što može da nas uvede u jednu novu „ukorenjenost" o kojoj govori Hajdeger, već i da spasi ono izgubljeno, smatra Boris Brajović.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar