Refleksije

Predrag Krstić: Protiv duha pobune

U ciklusu „Refleksije”, u četvrtak, 13. i petak, 14. septembra, možete pratiti tekst filozofa Predraga Krstića „Protiv duha pobune: tradicionalistička osuda filozofije reformacije i revolucije”.

U prvom delu teksta Predrag Krstić izlaže tradicionalističku kritiku Francuske revolucije, prevashodno kroz likove Jozefa de Mestra i Edmunda Berka. Drugi deo posvećen je recepciji protestantizma katoličke reakcije, naročito s obzirom na detektovanje „duha pobune" u njemu, kao jezgra onog držanja ili mentaliteta koji će obeležiti nastupajuće subverzivne političke i društvene prevrate. Zaključni deo rada prikazuje uticaje i obrade rane konzervativne misli u savremenosti, nalazeći da je ona, u istrajnom protivstavu prema radikalnoj društvenoj reformi, imala ulogu ponekad razložne opomene i, ređe, korektiva pretencioznim revolucionarnim zahvatima.

Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar