Muzej zvuka

U emisiji možete čuti Misu Sine Nomine Huana de Anćijete, kao i liturgijska dela njegovih savremenika – Fransiska de Penjalose i Antonija de Kabezona

Anćijeta je bio jedan od vodećih kompozitora duhovne muzike svog doba i kapelmajstor na španskom dvoru. Rođen 1462. godine u uglednoj baskijskoj porodici, čiji će jedan od potomaka biti i Ignacio da Lojola, sa sedamnaest godina je postao pevač u kapeli Izabele od Kastilje. Samo nekoliko godina kasnije imenovan je za kapelmajstora njenog sina, Don Huana, ali je nakon smrti prestolonaslednika, ponovo stupio u službu kraljice Izabele. Nakon njene smrti, postao je deo kapele Huane od Kastilje i njenog supruga, Filipa Lepog Burgundskog, putujući često u Brisel, zajedno sa drugim vodećim frankoflamanskim kompozitorima tog doba, poput Pjera de la Rija, Aleksandra Agrikole i Marbijana de Orta. Početkom 1509. godine, Anćijeta je zajedno sa Huanom od Kastilje završio u manastiru Svete Klare u Tordesiljasu, a nakon njene abdikacije, postao je opat sa sopstvenom diocezom u oblasti Salamanke. Na zahtev Karla V, 1519. godine Huan de Anćijeta se penzionisao, provodeći svoje poslednje godine u franjevačkom samostanu koji je osnovao u Aspetiji.

Do danas je ostalo sačuvano svega tridesetak Anćijetinih dela, među kojima su dva kompletna misna ciklusa, dva Magnifikata, Salve regina, četiri Pasije i druga manja duhovna dela. Iako dela ovog autora poseduju bogatu zvučnost i eleganciju, Anćijetinim kompozicijama nedostaje raznovrsnost kontrapunktskih postupaka koje pronalazimo u delima njegovog savemenika, Fransiska de Penjalose.

Urednica emisije: Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar