Studije

Petar Bojanić: Uslovi za buduću teoriju angažovanog akta

U ciklusu „Socijalni činovi”, u ponedeljak, 10. i utorak, 11. septembra, možete slušati tekst Petra Bojanića „Socijalni i nesocijalni (negativni) akti. Uslovi za buduću teoriju angažovanog akta”.

Petar Bojanić u tekstu polazi od pitanja šta su to socijalni akti. Da li su socijalni akti pre svega Huserlov pronalazak, a ne otkriće njegovog učenika Adolfa Rajnaha? I da li se svaka tematizacija socijalnih akata mora ticati onoga što Huserl imenuje sa „mi" kao subjekat višeg stepena? Autor preliminarno nabraja zašto je teško a možda i nemoguće pravilno rekonstruisati Huserlovu poziciju u vezi sa socijalnim aktima i zamenicom „mi", i implicitno, zašto je zapravo ovakva rekonstrukcija verovatno suvišna.

Bojanićeva namera jeste da opiše jednu vrstu „socijalnih akata" koje je nazvao angažovani akti, te da ih zapravo prepozna i izdvoji unutar Huserlovog napora da definiše i de facto ustanovi socijalne akte kao takve. On nastoji da pokaže važnost socijalnih akata u izgradnji izvesnih novih entiteta, čije je imenovanje uvek problematično (jedan je svakako „mi"); da socijalne akte što preciznije razlikuje od empatije; da imenujući neke socijalne akte kao angažovane olakša i razjasni Huserlovu akciju prilikom određivanja socijalnih akata i da koriguje doprinos Adolfa Rajnaha u definisanju socijalnih akata u odnosu na Huserla, svakako uzimajući u obzir postojanje negativnih (socijalnih) akata ili negativnih akcija.

Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar