Gramofonija – J. S. Bah: Umetnost fuge (1)

Reprodukujemo prvu ploču dvostrukog albuma sa snimcima kamernog orkestra „Franc List” pod upravom Janoša Role. Ploču je objavila produkcijska kuća Hungaroton 1985. godine.

Osnivač i nezvanični rukovodilac orkestra „Franc List", Friđeš Šandor, je kao violinista i dirigent postao poznat u Evropi još pre Drugog svetskog rata, a nakon oslobođenja je svoju karijeru usmerio ka predavačkom radu. Nakon objavljivanja pet tomova mađarske violinske škole, sredinom pedesetih godina, Šandor se posvećuje kamernoj muzici, te sa svojim studentima osniva orkestar koji će u praksi protvrditi njegova istraživanja na polju interpretacije. To su bile okolnosti pod kojima je 1963. godine zvanično nastao orkestar „Franc List", do danas jedan od najuspešnijih mađarskih kamernih ansambala. Prva ploča ovog sastava koja je stekla značajniju popularnost, objavljena je već 1967. godine, a na njoj su se nalazili snimci kantata i kamernih ostvarenja Ditriha Bukstehudea i mađarskih autora. Ovakva orijentacija u odabiru repetroara će biti karakteristična i za njihove kasnije albume, koji se najčešće sastoje od dela evropskih klasika i ostvarenja nacionalne baštine. Od sredine sedamdesetih godina, do kraja devedesetih, ovaj orkestar je objavljivao i po nekoliko ploča godišnje, a posebnu pažnju u njihovoj diskografiji privlači osamdeseta godina, kada je ansambl objavio čak jedanaest izdanja sa delima Antonija Vivaldija, Georga Filipa Telemana, Karla Filipa Emanuela Baha i Johana Sebastijana Baha. U godini objavljivanja ploče koju emitujemo, ansambl je realizovao još jedan dvostruki album sa delima Luiđija Kerubinija i Đoakina Rosinija, te se može pretpostaviti, na osnovu obimne produkcije, da ovaj šestnaestočlani sastav sa lakoćom menja karakter svoje interpretacije, prilagođavajući se istorijskim zahtevima kompozicija koje izvode, što je bila jedna od vodećih ideja njihovog osnivača.

Fleksibilnost pri promeni ukupne zvučnosti, članovi ovog ansambla u značajnoj meri duguju producentu Tiboru Erkelu, koji je često angažovao različite snimatelje, u zavisnosti od repertoara, realizujući desetak ploča sa ovim sastavom. Tako je producent albuma sa Bahovom muzikom bio Ištvan Berenji, jedan od najpoznatijih mađarskih snimatelja koji ima veliko iskustvo u radu sa kamernim ansamblima, sa orkestrom Franc List je pored ovog albuma, sarađivao i na trostrukom kompakt-disk izdanju sa Mocartovim delima za violinu i orkestar.

Autor Milan Milojković
Urednica Sanja Kunjadić

broj komentara 0 pošalji komentar