Naučni skupovi

Filozofija i sloboda – govori Milanko Govedarica

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke izlaganja sa simpozijuma „Folozofija i sloboda” koji je, u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos, održan od 15. do 18. juna u Trebinju. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Milanka Govedarice „O Batajevoj koncepciji erotske slobode”.

Povod naučnog simpozijuma „Filozofija i sloboda" bila je dvogodišnjica smrti Sime Elakovića, srpskog filozofa, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, rodom iz Hercegovine. Elaković je bio dugogodišnji profesor na predmetu Nemačka klasična filozofija i šef Katedre za istoriju filozofije, kao i predsednik Srpskog filozofskog društva. Učesnici simpozijuma su bili eminetni filozofi iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a tokom simpozijuma održana je i promocija zbornika radova - spomenice, svojevrsnog omaža Elakoviću, za koji su tekstove priložili brojni autori iz društveno-humanističkih nauka.

Milanko Govedarica kritički razmatra problem erotske slobode kao jedan od ključnih motiva u kompleksnoj misli Žorža Bataja. Autor preispituje iracionalni smisao i mogućnost erotske slobode, kako u imanentnom pojmovnom okviru tako i u kontekstu šireg filozofskog razumevanja. Kroz imanentnu analizu, pokazuje se da Batajev erotizam implicira težnju za sjedinjenjem i kontinuitetom, ali takođe i za suverenošću, prekoračenjem granica, trošenjem i nasiljem. Nasuprot Bataju, izložene su i neke relevantne ideje P. Briknera, A. Finkilkrauta, H. Markuzea, E. Finka, M. Šilera i J. Zizjulasa; preko ovog suprotstavljanja, pokazuje se da je pitanje erotske slobode hermeneutički otvoreno, jer postoji ravnoteža između argumenata pro et contra.

Sledećeg četvrtka, 13. septembra, nastavićemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar