Refleksije

Katlen Gisel: Postkolonijalni Sartr (3)

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak i petak, 26. i 27. jula, u tri nastavka pročitaćemo tekst „Postkolonijalni Sartr: čitanje ’Crnog Orfeja’ posle više od pola veka”, autorke Katlen Gisel.

Članak Katlen Gisel (Kathleen Gyssels) posvećen je Sartrovom odnosu prema postkolonijalizmu. Da li poznatog filozofa možemo smatrati pretečom ili podstrekačem ovog toka misli, pre svega zbog njegovog obimnog teksta „Crni Orfej", objavljenog 1948. kao uvod u Antologiju nove crnačke i malgaške poezije francuskog jezika Leopolda Sedara Sengora, ali i zbog predgovora za knjigu Franca Fanona Prezreni na svetu? Drugim rečima, da li se Sartrova pozicija zastupnika Trećeg sveta, kao i ograničenja te pozicije, mogu analizirati u svetlosti postkolonijalizma?

Članak „Postkolonijalni Sartr" izvorno je objavljen 2005. godine u časopisu Cahiers d'études africaines (br. 179-180).

Prevod s francuskog jezika: Suzana Bojović
Spikerska interpretacija teksta: Marica Milčanović
Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar