Improvizorijum

Muzika sa kompakt-diska „Exuvia” trija Mezei – Brisko – Gvacaloka

„Eksuvija" je termin koji u biologiji opisuje posmrtne ostatke egzoskeleta zglavkara. Često se odnosi na identifikaciju jedinke, ali i njenog pola, opštih aspekata životnog ciklusa vrste i prisustva na određenom staništu. Pojam „eksuvije" je nadahnuo violistu Silarda Mezeija, alt i tenor saksofonistu, sopran i bas klarinetistu Tima Trevora Briskoa i pijanistu Nikolu Gvacaloku da u detaljnom, ekspresivno-naturalističkom maniru ostvare različita slobodna emotivna muzička tkanja improvizovane muzike koja je snimljena krajem jula 2015. godine u Bolonji. Britanski izdavač FMR Records je prošle godine objavio ovaj kompakt-disk sa nazivom Exuvia.

Autor emisije Milenko Mićanovićbroj komentara 0 pošalji komentar