Filozofija medija

Divna Vuksanović, Dragan Ćalović: Industrija zabave

U emisiji „Filozofija medija”, u utorak, 10. i 17. jula, možete pratiti tekst Divne Vuksanović i Dragana Ćalovića „Industrija zabave”.

Autori problematizuju odnos savremene filozofije medija i estetike prema svetu zabave, koji je jedan od vodećih (ekonomski zasnovanih) fenomena današnjice, podržan od strane kapitalističkog tržišta i medija masovnih (i novih) komunikacija. Takozvana industrija zabave, naime, u sve većoj meri privlači pažnju kako kulturologa, tako i filozofa, estetičara i teoretičara umetnosti i medija, koji u masovnoj zabavi i spektaklu vide puki resurs za eksploataciju, pri čemu se jedan broj autora kritički odnosi prema upotrebi medija, umetnosti i sfere kreativnosti uopšte, u svrhu sticanja profita, dok drugi hipostaziraju ovaj odnos, implicirajući ideju da je relacija između kapitalizma i medijski plasirane zabave „prirodna" i „svrhovita" te da doprinosi kako kapitalističkoj političkoj ekonomiji, tako i svim kreativnim oblicima ljudskog izražavanja. U tekstu se ukazuje na oba pravca sagledavanja zabave, te se filozofski reflektuje navedena problematika.

Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar