Muzika viva

Međunarodni Rostrum kompozitora u Budimpešti 2018

Dela Lize Ilean, Žoaoa Madureire i Kasandre Miler koji su bili deo selekcija Australije, Portugalije i Velike Britanije.

Na početku, čućete delo Kantor (Cantor) Lize Ilean u izvođenje soprana Džesike Asodi i ansambla Ofspring pod upravom Rolanda Pilmana.

U kompoziciji Kantor Lize Ilean koriste se stihovi Vile Kejter, američke književnice koja je stvarala u prvoj polovini XX veka. Ileanova je bila privučena izuzetnom lucidnošću i direktnošću ovih tekstova, kao i atmosferom osame koja je stalna tema pesama. U tom smislu kako to kaže autorka: „ciklus pesama Kantor je istovremeno usamljenički i intiman". I zbog toga treba da se peva sa spontanošću, kao da izvođač improvizuje za samog sebe. Ovo je vrlo mirno, tiho delo, sastavljeno od odzvuka i treperenja delikatnog sonorizma, koji potcrtavaju suptilnu igru između spoljašenjeg i unutrašnjeg sveta. Kompozicija Kantor uvrštena je među preporučena dela ovogodišnjeg Rostruma.

Kompozicija Round kanadske autorke Kasandre Miler koja je predstavljala selekciju Velike Britanije potcrtava odnos između muzike i terapeutske prakse koja se može pronaći kod Platona. Grčki filozof akcentuje vrlinu „stalnog kretanja, jer ono umanjuje muke i patnju, a novorođenče dobija osećaj kao da stalno plovi" Ovo se pre svega čini kako pokretom, tako i ponavljajućom melodijom, a Milerova za svoju kompoziciju preuzima snimak fraze iz Sentimentalnog valcera Čajkovskog u izvođenju violončeliste Gaspara Kasada. Naime, ona je načinila preciznu transkripciju ekspresivno idiosinkratičnog načina na koji je ovaj violončelista oblikovao frazu uz specifična unutrašnja rubata. Round je postminimalističko delo, koje se bazira na dvostrukoj citatnosti upotrebljene fraze - prepoznavanja Čajkovskog i korišćenja specifičnosti izvođenja Kasada. Ova kompozicija stoga potencira melodiju u svoj njenoj lepoti i harmonskom potencijalu, stvarajući neku vrstu arkadijske, eskapističke muzike.

Delo Magnifikat ili nepokoreni glas za hor, flautu, klarinet i harfu portugalskog autora Žoaoa Madureire je u pravom smislu te reči Magnifikat - oda Bogorodice koja se od srednjeg veka koristi kako u katoličkoj, tako i u pravoslavnoj crkvi kao sastavni deo službe. Pored teksta Magnifikata, tu se nalaze i pesme velikih portugalskih pesnika Kamoeša i Žoržija de Sene. Madureira pokušava da potcrta žensku stranu ovih stihova, a hor koristi mekano i melodično, stvarajući svojevrsnu eufoniju, baziranu na spoju visokih glasova i sopranskih isntrumenta, u svetloj i prozračnoj zvučnoj slici.

Urednica Ksenija Stevanović

broj komentara 0 pošalji komentar