Improvizorijum

Muzika sa kompakt-diska „Smrznuti orkestar (Splitter)” ansambla Splitter i kvarteta The Pitch.

Nedavno se u izdanju moskovske produkcije Mikroton Recordings pojavio treći kompakt-disk „Smrznuti orkestar (Splitter)" dvadesetčetvoročlanog orkestra Splitter i uz učešće pridruženog kvarteta The Pitch.

Ujedinjeni u ideji o konstrukciji novih soničnih struktura propuštenih kroz prizmu lucidnog improvizatorskog iskustva, ovi umetnici primenjuju brojne proširene izvođačke tehnike, svirajući tradicionalne, elektronske i posebno konstruisane instrumente, sa akcentom na bogatoj teksturaloj arhitektonici i dinamici, u procesu produkcije zvuka i njegovom fenomenu prostiranja i transparentnosti u vremenu i prostoru. Veoma sporo pokretno polje harmonskih veza, dopunjeno setovima buke, usmerava grupu kroz različito definisana stanja zamrznutih površina, gde svaki učesnik pravi individualne izbore iz seta intervala ili šumova i time stalno pomera harmoničnu težinu i kvalitet tekstura.

Autor emisije Milenko Mićanovićbroj komentara 0 pošalji komentar