Filozofija medija

Divna Vuksanović: Kultura, mediji, hiper-estetika

U emisiji „Filozofija medija”, u utorak, 3. jula, možete pratiti tekst Divne Vuksanović „Kultura, mediji, hiper-estetika”.

Autorka ističe da estetiku i kulturu mnogo toga čini povezanim. Ona podseća da bi definisanje estetike u njenom najširem mogućem obimu značilo da „ona obuhvata svet svih čulnih pojava, pa čak i onih izvančulnih”. S druge strane, i pojam kulture može biti protumačen kao predmet istraživanja koji je rezultat sveukupnog delovanja čovečanstva, bilo u materijalnom ili duhovnom pogledu što, naravno, jedno drugo ne isključuje. U oba slučaja, pokušaj razjašnjenja šta je estetika, a šta kultura, počiva kako na imanenciji, tako i na transcendentnim (duhovnim), odnosno transcendentalnim (shvaćeno u Kantovom smislu reči) osnovama mogućeg tumačenja ovih pojmova. Iako je estetika u osnovi teorija, a kultura praksa, spajanje ova dva koncepta u sintagmu „estetska kultura" nije baš jednostavno. Zbog čega je to tako, Divna Vuksanović pokušava da odgovori u tekstu koji ćemo emitovati na Trećem programu.

Urednica Olivera Nušić.broj komentara 0 pošalji komentar