Aleksandar Milosavljević: Pozorišne aktuelnosti

U emisiji POZORIŠNE AKTUELNOSTI možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu „Hasanaginica”, po motivima drame Ljubomira Simovića, koju je u Novosadskom pozorištu/Ujvideki Sinhaz-u režirao Andraš Urban.

U novoj inscenaciji Hasanaginice reditelj Andraš Urban od narodne balade pozajmljuje osnovnu priču o nesrećnoj ženi koja biva kažnjena premda nije kriva, a od Ljubomira Simovića preuzima motivacione tokove koji provociraju akciju Hasan-age, ali i Hasanaginičinog brata, bega Pintorovića. Tako nastaje osnova za potpuno novu dramsko-scensku priču čiji se složeni psihološki tokovi prepliću sa onim društvenim. Patrijarhalni kontekst u ovoj predstavi se ne odnosi samo na vreme u kojem se odvijala radnja balade i Simovićeve drame, već se proteže na savremenost. Podređenost žene u ovom slučaju prepoznaje se u smišljenoj manipulaciji koja se nad njom sprovodi ma u kojoj se ulozi našla - supruge, majke, ćerke, sestre.

Kako piše Aleksandar Milosavljević: „svoju predstavu Urban strukturira kao rok koncert za koji je muziku komponovala Irena Popović Dragović. Pasaže dramskog teksta reditelj pozicionira tako da izgovoreni tekst funkcioniše gotovo kao konferansa kojom se glumci direktno, između pojedinih pesama, obraćaju publici. Na prvi pogled, Urban i ovom prilikom afirmiše već isprobani način funkcionisanja ove dramsko-muzičke scenske forme, no sada, u Hasanaginici, on svoj postupak u značajnoj meri modifikuje, te njegov antiaristotelovski otklon od radnje komada dobija novu, dinamičniju i efektniju dimenziju... Hasanaginicu igra Marta Bereš i valja napomenuti da je ova gošća u Novosadskom pozorištu inače stalno angažovana u subotičkom Pozorištu „Deže Kostolanji", te da je jedna od najmoćnijih glumica našeg aktuelnog teatarskog života. Marta Bereš igra snažno, svoje scenske zadatke rešava sugestivno, pritom afirmišući principe neprestane prisutnosti i autentične istinitosti. Ove karakteristike njene igre prepoznajemo u celokupnom angažmanu ove glumice - i kada je dramska Hasanaginica, ali i kada se Hasanaginica u njenoj interpretaciji transformiše u žestoku i buntovnu pankerku. S druge strane, možda je pojam transformacije u ovom slučaju pogrešan, jer Marta Bereš u svakom trenutku predstave skrupulozno vodi računa o kontekstu, a on sve vreme, s obzirom na Urbanov rediteljski koncept, podrazumeva jedinstvo, odnosno Hasanaginicu kao samosvesnu buntovnicu, kao otelovljenje pobune i aktivno nepristajanje. Ničeg glumljenog neće biti u Hasanaginici Marte Bereš, i to je jedno od najsnažnijih svojstava ove predstave".

Urednica emisije Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar