Noćne promenade

Dela Ovejna Parka, Džobija Talbota, Roberta Espozita, kao i muzika sa albuma „Zabad” ansambla Sabil i „Prelidi i romanse” Kerolin Mils.

01.00 Ovejn Park
Koraci (16.56)
Izvodi: Ansambl Tenebre pod upravom Najdžela Šorta

01.15 Roberto Espozito
Koncert za klavir broj 1 u fis molu, opus 8 (26,49)
Izvode: Roberto Espozito, klavir i Budimpeštanski revijalni Simfonijski orkestar pod upravom Elizea Kastrinjana

01.40 Muzika sa albuma Zabad ansambla Sabil

02.40 Roberto Espozito
Klavirska sonata broj 1 u be molu opus 10 (25.01)
Izvode: Roberto Espozito, klavir

03.10 Džobi Talbot
Put čuda (62.22)
Izvodi: Ansambl Tenebre pod upravom Najdžela Šorta

04.15 Muzika sa albuma Prelidi i Romanse Kerolin Mils

Marsel Granđani
Jesen (2.48)
Preludijum broj 1 i broj 2 (3.25)

Nikolas Flađelo
Berseza (3.40)

Kevin Kasla
Pariski odmor (7.47)

Ken Jan
Jesenja arabeska (7.13)

Bernar Andre
Prelidi (14,47)
Izvodi: Kerolin Mils, harfa

broj komentara 0 pošalji komentar