Vek harmonike – Album „Ekscentričan” Helmuta Jakobsa

Predstavićemo najnoviji album nemačkog akordeoniste Helmuta Jakobsa, koji je ove godine objavila izdavačka kuća Augemus. Kompakt disk nosi naziv „Ekscentričan”, a zanimljiv je po izboru repertoara – sadrži kompozicije pisane za harmoniku 30-ih, 40-ih i 50-ih godina prošlog veka.

Početkom 20. veka harmonika je doživela ekspanizju, a jedan od prvih velikih proizvođača ovog instrumenta, Ernst Hohner, želeo je da podigne umetničku vrednost harmonici, pa je poručio da se napiše originalan repertoar. Uz posredovanje Paula Hindemita, Hohner je pridobio kompozitora i pedagoga Huga Hermana, koji je 1929. godine komponovao Sedam novih komada za harmoniku. Narednih decenija Hohner je nastavio da finansira porudžbine koje su realizovali profesori sa Univerziteta u Hajdelbergu, Frankfurtu i Štutgartu. Većina njih se pod pritiskom nacističkog režima 1943. godine sklonila u Trosingen. Neki od njih su: Georg fon Albreht, Hans Breme, Ernst-Lotar fon Knor i Gerhard Štreke. Od 30-ih do 50-ih godina 20. veka najveći deo literature za harmoniku je upravo napisan u Trosingenu, ali je taj repertoar uglavnom zaboravljen i nikada nije snimljen. Kompozicije koje su tada nastale uglavnom nisu bile nekog visokog umetničkog kvaliteta, ali je selekcija Helmuta Jakobsa za album Ekscentričan išla u pravcu činjenice da su one istorijski značajne i da su bile važne u procesu formiranja muzičkog identiteta harmonike.

Sve kompozicije su pisane za standardnu bas harmoniku, ali za potrebe snimanja albuma Gvido Vagner ih je prilagodio za fri-bas harmoniku, sa oba hromatska manuala. U emeijsi VEK HARMONIKE slušaćete: Tri komada za harmoniku opus 82 Hermana Zlihera iz 1936. godine, a potom i Tri komada za harmoniku Jozefa Šelba. Napisano 1943. godine, ovo delo je svoju premijeru doživelo tek 1948. godine, kada ga je na 4. Danima muzike u Trosingenu izvela Margot Ajzenman. Stavovi nose nazive: Uspavanka, Igra seljaka sa Balkana i Mala fantazija, a komadi inspirisani foklornim modelima, napisani su formi ABA sa kodom uz transparentnu upotrebu polifonijee. Slede Preludijum i Fuga Huga Hermana i Žiga Gerharda Štrekea, napisane 1946. godine. Žiga je posvećena harmonikašu Rudolfu Virtneru, sa kojim Štreke nije samo postavljao tehničke standarde radeći na novim delima, već su se ova dva umetnika posvetila i transkripcijama baroknih kompozicija ua harmoniku.

Sa najnovijeg albuma Helmuta Jakobsa, koji nosi naziv Ekscentričan, na kraju ćete čuti i kompoziciju Paganinijana - Koncertne etide u obliku varijacija na Paganinijeve teme, opus 51 Hansa Bremea. Napisana 1951. godine, bila tehnički najzahtevnija kompozicija za harmoniku u to vreme, s obzirom na to da je bila prva za solo harmoniku u kojoj su podjedanko zastupljena oba manuala. Prva verzija iz Bremeovog rukopisa, koja je završena 30. aprila 1951. godine, našla se na ovom kompakt disku. Godinu dana kasnije autor je pojednostavio neke delove i preimenovao kompoziciju u Sedam etida.

Urednica emisije Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar