Naučni skupovi

Jezik, književnost, teorija – govori Vladimir Perić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete pratiti izlaganje Vladimira Perića „Dadaksiom: teorija dadaističkog manifesta”.

Odnosu dade i teorije ce u ovom izlaganju pristupa iz nekoliko različitih uglova: preko manifesta, programskog teksta bremenitog teorijom, putem dadasofije, dadaističke anti-filozofije, kao i pomoću direktne sprege dade i formalizma, koji joj je bio savremen. Dadaistički manifest podleže fenomenu programske proliferacije i paradoksalno, samopobijanju iskaza i stavova. Dadasoafija je antisistemska pojava koja se oslanja na estetiku praznine taoizma Čuang Cea, na kinizam Diogena iz Sinope, a bliska je i ideji o večnom vraćanju istog Fridriha Ničea. Odraze dadaističke teorije vidimo u hajdegerovskim ontološkim razmatranjima destrukcije, epistemološkom anarhizmu Paula Fajerabenda kao i u deridijanskoj koncepciji „slobodne igre". Anticipaciju dadaističke teorije pronalazimo u patafizici Alfreda Žarija, njenu primenu u mercu Kurta Švitersa, a njene odraze i u pokretima poput niškog fizizma. Konačno, u radu se ispituje dvokorak dade i ruskog formalizma na planu radikalne primene teorije postupka i očuđenja, koji je u direktnoj vezi sa njom.

Snimak je zabeležen na konferenciji Jezik, književnost, teorija koja je od 27. do 28. aprila održana na filozofskom fakultetu u Nišu.

Urednik emisije: Ivan Milenković.

broj komentara 0 pošalji komentar