Povodi

Slobodan Divjak: O filozofskim aspektima pojma ljudskog identiteta

U emisiji POVODI u četvrtak i petak možete slušati tekst Slobodana Divjaka „O filozofskim aspektima pojma ljudskog identiteta”.

U tekstu objavljenom u časopisu Heretikus (broj 3-4, 2017) Sofija Mojsić je značajnu pažnju posvetila analizi dela Slobodana Divjaka, a posebno Problemu identiteta. Iako autor smatra da je interperetacija njegovih teza, koju je sprovela Sofija Mojsić, velikim delom adekvatna, ipak je jasno da su njihova stanovišta različita, te zato u ovom tekstu ukazuje na neke sporne momente. Naime, kako piše Slobodan Divjak: „Sofija Mojsić tačno konstatuje da su danas komunitarizam i politika multikulturalizma doveli u pitanje liberalno-demokratski princip razdvajanja političkog i kulturnog, i primat individuuma nad političkom zajednicom oživljavajući interes za svojevrsni primat i značaj zajednice u odnosu na pojedinca. Tačna je i njena tvrdnja da su komunitaristi obnovili interesovanje za Hegelovu teoriju običajnosti. Ali je činjenica i to da su brojni komunitaristi inspirisani i Aristotelovim tumačenjem polisa, u kojem je postojalo jedinstvo između njegove kulturne tradicije kao sistema običaja i supstancijalnih vrednosti i njegovog formalno-institucionalnog uređenja". Slobodan Divjak će u velikom delu teksta obrazložiti i svoj stav da Kanta smatra modernijim od Hegela, u čemu se takođe razilazi sa Sofijom Mojsić.

Urednici emisija Tanja Mijović i Predrag Šarčvić.

broj komentara 0 pošalji komentar