Nova diskografija

Predstavljamo album „Barok” violiste Nilsa Menkemajera koji je sredinom aprila objavila diskografska kuća Soni klasikal.

Ovaj nemački violista bio je pobednik međunarodnog takmičenja Juri Bašmet 2006. godine, a 2009. i 2010. osvojio je dve EHO nagrade - za najboljeg novog izvođača i najbolji koncert. Danas Menkemajer predaje violu na Visokoj školi za muziku Karl Marija fon Veber u Drezdenu i u Minhenu.

Na njegovom desetom solističkom albumu, nalaze se kompozicije nemačkih i francuskih baroknih autora u verzijama za violu, među kojima je i premijerni snimak Svite za teorbu i lautu u ef molu Robera de Vizea.

U pratećoj programskoj knjižici, Menkemajer ukazuje na povezanost izbora programa koji je na ovom albumu predstavljen i trenutka u istoriji muzike kada je viola počela da zauzima mesto koje je nekada pripadalo lauti, odnosno teorbi. Kako se navodi u pratećem tekstu „postoji draž u zamisli da je viola, sa svojom sklonošću ka melanholiji, nasledila meditativni zvuk laute".

Ova dva instrumenta bila su prisutna u delima Johana Sebastijana Baha, čije se svite za violu i teorbu u ce molu i svita za violu solo broj 5 nalaze na ovom disku, kao i čuveni koral Sada dolazi moćni spasitelj. Tačnije, Bah je bio jedan od poslednjih kompozitora koji su pisali dela za lautu i jedan od prvih koji je otkrio potencijal viole kao solističkog instrumenta. Na izdanju Menkemajer i doslovno ukazuje na ovaj tranzicioni trenutak, jukstaponirajući dve Bahove svite čije istoimene stavove izvodi sukcesivno - Alemandu za Alemandom, Kurantu za kurantom, itd. - podvlaćeći i njihovu srodnost u melodijskom pogledu, budući da su obe svite zasnovane na istoj melodiji.

Urednica emisije: Ivana Neimarević



broj komentara 0 pošalji komentar