Noćne promenade

Dela Leopolda Koželuha, Antonija Smarelje, Ferdinanda Paera, Đan-Karla Kailoa i Julijusa Rica

01.00 Antonio Smarelja
Instrumentalna muzika iz opere Kornelijus Šut (13:15)
Uvertira Vazal Sigeta (19:54)
Uvertira Okeana (13:46)
Preludijum Precioza (4:18)
Izvodi: Litvanski simfonijski orkestar iz Viljnjusa pod upravom Silvana Frontalinija


01.50 Julijus Ric
Sonata u ge molu opus 42 (23:51)
Izvode: Bruno Majer, flauta i Roger Briger, klavir


02.15 Leopold Koželuh
Simfonija u A duru opus 24 broj 2 (20:04)
Simfonija u Ce duru opus 24 broj 1 (20:30)
Izvodi: Čeških kamerni orkestar iz Pardubica pod upravom Mareka Štileca


02.55 Đovani Karlo Kailo
Sonata za dve violine i baso continuo (8:07)
Sonata za tri violine i ogrulje (8:36)
Sonata za dve violine i čembalo (7:49)
Izvodi: Ansambl Aurora pod upravom Enrika Gatija


03.20 Leopold Koželuh
Simfonija u De duru opus 22 broj 1 (17:46)
Simfonija u ge molu opus 22 broj 3 (16:56)
Izvodi: Čeških kamerni orkestar iz Pardubica pod upravom Mareka Štileca


03.55 Ferdinado Paer
Prva velika sonata za klavir, violinu i violončelo u Be duru (19:56)
Druga velika sonata u A duru (17:38)
Treća velika sonata (26:09)
Izvodi: Trio Brams

broj komentara 0 pošalji komentar