Sa beogradskih scena – Ansambl Renesans

Snimak koncerta održanog 19. marta ove godine u Galeriji ArtGet. Ansambl Renesans izveo je dela srednjeg veka, renesanse i baroka na originalnim instrumentima iz epohe iz koje je delo, ili na njihovim kopijama.

Ansambl za ranu i tradicionalnu muziku Renesans osnovan je 1969. godine u Beogradu. Od tada su održali više od tri hiljade koncerata širom Evrope, na Srednjem Istoku i u severnoj Africi. Njihov repertoar obuhvata muzička dela nastala od 12. do sredine 18. veka. Srednjevekovni repertoar čine pesme trubadura i truvera, pokloničke pesme iz zbirki Cantigas de Santa Maria i Llibre Vermell, pesme iz zbirke Carmina Burana, kao i brojne igre iz najpoznatijih sačuvanih rukopisa 13. i 14. veka iz Italije, Francuske i Engleske. Takođe, repertoar obuhvata i muziku doba renesanse u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Flandriji i Španiji. Posebno mesto u njihovom repertoaru zauzimaju kompozicije ranobaroknih majstora, kao i dela Vivaldija, Hendla, Telemana, Baha. U svojim istraživanjima rane muzike članovi ansambla su posebnu pažnju posvetili muzičkoj tradiciji Dalmacije, stare Srbije i Balkana.

Urednica emisije Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar