Imaginarni pejzaži

Album „For This From That Will Be Filled” američke umetnice Klaris Džensen

Sama autorka kaže da njeno debi ostvarenje zahteva „meditaciju i dezorijentaciju" - a ove dve reči, iako naizgled suprotstavljene, u stvari ukazuju na pokušaj da se pobegne ili preciznije, da se izbegne realnost našeg komplikovanog sveta. U osnovi albuma je zvuk solo violončela - glavnog instrumenta Džensenove - koje se stavlja u niz zvučnih petlji, sprovodi kroz elektronske efekte, dodavanja sinusoida i drugih soničnih naslojavanja. Iako ovakav postupak vodi ka razumevanju ovog ostvarenja kao ambijentalnog albuma, ipak Džensenova ne teži postizanju kontemplativne, ciklične lepote, već ona pokušava da suprostavi fragilni zvuk svog instrumenta spram mogućnosti tehnologije, zvuka okruženja i otkrivanja novih zvučnih prostora. Uvodna numera ovog albuma „bc" je posvećena Johanu Johansonu sa kojim je često sarađivala u protekloj deceniji kao rukovodilac Američkog ansambla za savremenu muziku, i svojevrstan je lamentozni omaž postupcima koji su proslavili islandskog kompozitora.

Urednica emisije: Ksenija Stevanovićbroj komentara 0 pošalji komentar