Knjiga za slušanje

Imre Kertes: Dnevnik galiota (16)

„Dnevnik galiota” je, u najopštijem smislu, izuzetna literarna hronika piščevih spoznaja, u kojoj su zabeležene pustolovine jednog hipersenzibilnog, prefinjenog duha koji je lancima privezan za vesla, ali čiji je horizont, ipak, u svakom pravcu otvoren u beskraj.

Ovaj „dnevnički roman", kako ga je definisao sam autor, mađarski nobelovac Imre Kertes, svedočanstvo je o jednom pređenom putu. I njegova forma i njegov sadržaj čine večni, temeljni obrazac epike: junak isplovljava, putuje, zatim negde stiže. Prema klasičnom modelu, naravno, trebalo bi da stigne kući. „Za mog junaka, međutim", zaključuje Kertes, „ovaj pojam, kao i svi ostali, postao je nadasve problematičan."

Knjigu Dnevnik galiota je 2017, u prevodu Arpada Vicka, štampala izdavačka kuća „Klio".

Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar