Muzej zvuka

Kompozicije Đovanija Pjerluiđija da Palestrine

Pratićete interpretacije hora Vestminsterske katedrale pod upravom Džejmsa O’Donela.

Kao jedan od velikih majstora polifonog stila, Palestrina je bio cenjen još za života, a veliki deo njegovog obimnog opusa je bio objavljen. U njemu se nalazilo 375 moteta, 104 mise, 68 ofertorijuma, najmanje 65 himni, 35 magnifikata, 4 ciklusa Tužbalica i preko 140 madrigala.

Misa koju ćete slušati u večerašnjoj emisiji - Ecce ego Johannes, komponovana je za šest glasova i zasnovana je na nepoznatom muzičkom modelu. Tekst potiče iz Knjige otkrovenja i koristio se u kraćim čitanjima tokom Večernje službe za proslavu dana Svih svetih, ali i kao antifon u Jutrenju, za isti crkveni praznik. Međutim, Palestrinin tretman teksta ukazuje da je ipak postojao neki polifoni model, ali je do danas ostalo nepoznato njegovo poreklo. U misi Ecce ego Johannes, poput nekih poznatijih Palestrininih misa, prepoznaje se sigurna ruka majstora, oličena u suptilnoj upotrebi homofonog pisma, koja u polifonom okruženju, stvara snažan retorički efekat.

U emisiji ćete slušati i Palestrine pokajničke motete Tribulationes civitatum i Peccantem me quotidie. Prvi je objavljen 1584. godine u Petoj zbirci moteta štampanoj u Rimu, a drugi dvanaest godina ranije u Veneciji. U oba su prisutne iznenadne promene u harmoniji i teksturi, kao i generalno „mračniji" ton dela. Sasvim suprotan je motet Cantantibus organis objavljen 1575. godine, koji otkriva drugo Palestrinino lice - radostan i slavljenički zvuk oličen u melizmatičnom pismu i poigravanju sa kontrastima u fakturi. Sedmoglasni motet Tu es Petrus, iz Prve zbirke moteta štampane 1569, poseduje fluidnu polifoniju koja podseća na Gombera, dok ovaj segment završavamo Magnifikatom, jednim od pet koje je Palestrina komponovao „na četvrtom tonu".

Urednica emisije: Ivana Neimarevićbroj komentara 0 pošalji komentar